Facebook

Hotel pod Zvičinou

Hotel pod Zvičinou pojmenovaný podle vrcholu, na jehož svahu se nachází, je již více než 10 let ve vlastnictví rodiny paní Nancy a pana Erica, kteří zde spolu s dětmi (synem Robem a dcerami Floortje a  Marieke) vytvářejí příjemnou rodinnou atmosféru.

 

Hotel pod Zvičinou má dlouhou a zajímavou historii. Podle pověstí již v 17. století za třicetileté války používali zranění vojáci vodu z pramene, nacházejícího se za nynějším hotelem, k čištění svých ran, a ty se neuvěřitelně rychle hojily. Pramen si brzy získal pověst jako zázračný. I v současnosti z pramene vyvěrá průzračná voda, a tak i vy máte možnost, stejně jako kdysi ranění vojáci, napít se z něj a vyzkoušet jeho léčivou sílu, nebo stejně jako výletníci z dob první republiky relaxovat na koupališti, které je ovšem pro naše dnešní potřeby doplněno dětským vyhřívaným brouzdalištěm se slanou vodou a nezbytnými prolézačkami, houpačkami a skluzavkou.

Fotografie z večeře s vraždou

Děkujeme všem účastníkům detektivní hry. Prohlédněte si fotografie ze "svatební oslavy", kde nikdo nikoho neznal (dokonce i "ženich" a "nevěsta" se viděli poprvé v životě), ale všichni se měli tvářit, že se výborně znají. Byli jste skvělí.