Projekt vytvoření nových pracovních míst

Projekt „Vytvoření nových pracovních míst v Hotelu pod Zvičinou“

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008104

­

projekt- logo

V období 1. dubna 2018 – 28. února 2019 probíhá v Hotelu pod Zvičinou realizace projektu na podporu vytvoření nových pracovních míst v rámci Operačního programu zaměstnanost.

 

­

Projekt vytvoření nových pracovních míst