16Neopomenutelnou zajímavostí Hotelu pod Zvičinou je rozhledna – vyhlídková věž, s herními prvky pro děti, jejímž základem se stal jeden z prvních lyžařských skokanských můstků v České republice:

Český spolek pro zimní sporty na návrh arch. Karla Jarolímka uspořádal na Zvičině od 25.prosince 1910 do 20.ledna 1911 veřejné kurzy norské lyžařské školy. V tehdejších prospektech je výběr místa  zdůvodněn takto: „Zvičina, předhoří Krkonoš,  je k lyžaření vysoce způsobilá … jest proslulá svou přírodní krásou a vyhlídkou na všechny strany. Spojení Dvora Králové s Prahou vlakem jest velice levné… O ubytování účastníků kursů jest postaráno v Lázních pod Zvičinou (majitel p. Jan Hetfleisch). Vedení kurzů bylo tehdy svěřeno norskému mistru-lyžaři R. N. Oestgaardovi. Ještě před ukončením kurzů konaly se na Zvičině dne 15.ledna 1911 v rámci I.českých zimních her I.mezinárodní závody pod záštitou Českého výboru pro olympijské hry. Velké pozornosti se těšily skoky na lyžích, pro něž vybudoval můstek sám Oestgaard.

Mohutnější dřevěný můstek postavil v roce 1915 hoteliér Jan Hetfleisch dle návrhu arch. Karla Jarolímka. Díky četným opravám Hetfleischův můstek přečkal 2.světovou válku. Tehdy již měl malou dřevěnou nájezdovou věžičku. Na počátku 70.let byla konstrukce můstku natolik ztrouchnivělá, že stačilo nevelké úsilí na jeho zbourání. Traduje se, že se zřítil na sousední prasečí chlívek a vepříci se rozeběhli do okolí.

V roce 1975 byl vybudován skokanský můstek nový. Který byl následně pokryt umělou hmotou a vybudováno osvětlení. Tehdy stál můstek na pozemku Zotavovny ROH a byl majetkem Okresní organizace ČSTV. Skákalo se na něm do roku 1987, kdy vichřice silně poškodila nájezdovou věž, tribunu rozhodčích vytrhla ze země a odhodila do lesa…..

V roce 2013 bylo torzo můstku upraveno na vyhlídkovou věž, ze které si nyní můžete vychutnat  překrásný výhled na hřebeny Krkonoš!