Vyhlídková věž

Neopomenutelnou zajímavostí Hotelu Pod Zvičinou je rozhledna – vyhlídková věž, jejímž základem se stal jeden z prvních lyžařských skokanských můstků v České republice. Nahlédněme proto trochu do historie, do doby vzniku tohoto můstku.

Na počátku 20. století se Zvičina stala oblíbeným cílem místních lyžařů. Věhlas tohoto místa i pro širší veřejnost na sebe nenechal dlouho čekat. Následkem špatných sněhových podmínek panujících na prvních lyžařských závodech v tehdejším centru turistiky a lyžování – Pláních pod Ještědem – byly tyto závody roku 1910 přesunuty právě na Zvičinu. Tu samou zimu zde uspořádal Český spolek pro zimní sporty také veřejné kurzy norské lyžařské školy. V tehdejších prospektech je výběr místa  zdůvodněn takto: „Zvičina, předhoří Krkonoš,  je k lyžaření vysoce způsobilá … jest proslulá svou přírodní krásou a vyhlídkou na všechny strany. Spojení Dvora Králové s Prahou vlakem jest velice levné… O ubytování účastníků kursů jest postaráno v Lázních pod Zvičinou (majitel p. Jan Hetfleisch).” Vedení kurzů bylo tehdy svěřeno norskému mistru lyžaři R. N. Oestgaardovi. Ještě před ukončením kurzů, 15. ledna 1911, se na Zvičině konaly mezinárodní závody pod záštitou Českého výboru pro olympijské hry. Závodům přihlíželo více než 1500 platících diváků. Útulné zázemí pro celou akci – včetně občerstvení a stravování – zajišťovaly podzvičinské Lázně.

V roce 1915 nechal Jan Hetfleisch postavit na svém pozemku také malý skokanský můstek, na němž se dalo skočit až 15 m.

Mohutnější dřevěný skokanský můstek s umělým nájezdem byl pod Zvičinou postaven v roce 1922 byl na návrh arch. Karla Jarolímka. Díky četným opravám tento můstek přečkal II. světovou válku. Na počátku 70. let byla však konstrukce můstku natolik ztrouchnivělá, že stačilo nevelké úsilí na jeho zbourání. Traduje se, že se zřítil na sousední prasečí chlívek a vepříci se rozeběhli do okolí.

V roce 1975 byl vybudován skokanský můstek nový, který byl následně pokryt umělou hmotou a vybudováno osvětlení. Tehdy stál můstek na pozemku Zotavovny ROH a byl majetkem Okresní organizace ČSTV. Skákalo se na něm do roku 1987, kdy vichřice silně poškodila nájezdovou věž, tribunu rozhodčích vytrhla ze země a odhodila do lesa.

V roce 2013 bylo torzo můstku upraveno na vyhlídkovou věž, ze které si nyní můžete vychutnat  překrásný výhled na hřebeny Krkonoš.

Skokanský můstek, vyhlídková věž, Hotel Pod Zvičnou, Podkrkonoší