Lesní FIT-STEZKA

Realizace projektu s podporou Programu rozvoje venkova v r. 2020

Naše cíle:

  • obohacení rekreační funkce lesa prostřednictvím hravé formy balančních a prolézacích prvků a mobiliáře pro posílení smyslového vnímání přírodních prvků a pro budování vztahu k přírodě a krajině již od dětských let;
  • zvýšení kvality základní infrastruktury v regionu (místo k odpočinku a udržení pořádku, herní prvky a mobiliář) volně přístupné široké veřejnosti celoročně.

Realizací projektu bylo  v r. 2020 vybudováno ucelené volně přístupné místo volnočasových  aktivit – herních stanovišť a místa pro odpočinek, v přirozeném lesním prostředí, určené pro širokou veřejnost, zejména z okolních obcí a zaměřené na rozvoj pohybových aktivit v přírodě a tím návazně na budování vztahu k přírodě.

Vybudování podpořila Evropská unie z Programu rozvoje venkova 2014-2020 prostřednictvím MAS Královédvorsko.

Logo_EU_PRV
Program rozvoje venkova
MAS Královédvorsko

Děkujeme! ❤️