Obchodní podmínky Hotelu Pod Zvičinou

Storno podmínky

Potvrzené objednávky služeb u JEDNOTLIVCŮ je možné zrušit bez storno-poplatků ve lhůtě delší než 31 dnů před dohodnutým počátkem poskytování služby.

Na pozdější zrušení objednaných služeb se váží následující storno-poplatky z celkové ceny objednaných služeb:

31– 21 dnů před datem počátku objednaných služeb25 %
20 – 15 dnů před datem počátku objednaných služeb50 %
14 a méně dnů před datem počátku objednaných služeb100 %

 

Pro potvrzené rezervace SKUPIN se každá jednotlivá lhůta prodlužuje o 10 dnů, tzn:

Potvrzené rezervace skupin je možné zrušit bez storno-poplatků ve lhůtě delší než 41 dnů před dohodnutým počátkem poskytování služby.

Na pozdější zrušení rezervace se váží následující storno-poplatky z celkové ceny objednaných služeb:

41– 31 dnů před datem počátku objednaných služeb25 %
30 – 25 dnů před datem počátku objednaných služeb50 %
24 a méně dnů před datem počátku objednaných služeb100 %

 

Pro jednotlivce i pro skupiny platí, že zrušení pobytu je možné výhradně písemnou formou (dopisem na adresu Hotel Pod Zvičinou, Dolní Brusnice 96, 544 72 Bílá Třemešná nebo e-mailem na adresu info@hotelpodzvicinou.cz). Pokud pobyt nebyl písemně zrušen před datem počátku poskytování objednaných služeb, je účtována cena v plné výši objednaných služeb.

Ochrana osobních dat

Hotel Pod Zvičinou zpracovává osobní údaje klientů (hostů) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a v souladu s Obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), a to ve své databázi. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat (soubor vnitřních organizačních a technických opatření).

Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: titul, jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů, a to pro marketingové účely hotelu (zejm. pro zasílání newsletteru nebo obchodních sdělení). Zpracováním osobních údajů klienta může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zpracovatelem mohou být osoby dopravující zásilky (Česká pošta, PPL, DPD, apod.)

Klient má právo kdykoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů písemně odvolat.  Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i elektronická forma prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu info@hotelpodzvicinou.cz.