Projekt energetických úspor

Název projektu: „Energetické úspory objektu Hotelu pod Zvičinou II.“

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021281

Evropská unie - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

V období 2021-2022 probíhá realizace projektu zaměřeného na snížení energetické náročnosti a nákladů na energie při provozu dvou samostatných objektů (bungalovů).

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

­

Energetické úspory objektu Hotelu Pod Zvičinou