Projekt vytvoření nových pracovních míst

Projekt „Nová pracovní místa – Hotel pod Zvičinou“

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015203

projekt- logo

V období 1. června 2020 – 31. srpna 2021 probíhá v Hotelu pod Zvičinou realizace projektu na podporu vytvoření nových pracovních míst v rámci Operačního programu zaměstnanost.

­

Nová pracovní místa - Hotel Pod Zvičinou